Pokoje do wynajęcia
na każdą okazję

Zadzwoń Napisz

domek jednorodzinny

Marta Postoł

użytkownik
Barbara Cieślak
★★★★★

użytkownik
Beata Wiśniewska
★★★★★

użytkownik
Anatolia Sobczak
★★★★★

użytkownik
Gabriel Baranowski
★★★★★

Opis projektu

Data 01.12.2022

Realizujemy projekt: Turystycznie w Krainie Łęgów Odrzańskich

Niniejsza operacja zgodna będzie z założeniami celu ogólnego 1, celu szczegółowego 1.1. oraz przedsięwzięcia I. Z jednej strony operacja związana jest z rozwojem gospodarczym obszaru w oparciu o walory przyrodniczo – kulturowe i przedsiębiorczość mieszkańców a z drugiej ma wpływ na wzrost ruchu turystycznego obszaru, szczególnie na „Szlaku Odry”. Wnioskodawcy świadczą usługi, które są bezpośrednio związane z turystyką rowerową, pobytową, kajakową wzdłuż Odry i realizują je na terenie małych miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców. Zakup dodatkowego sprzętu (przyczepa rowerowa, stacja ładowania) i planowane inwestycje w zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (wiata, sauna, balia) wpływają na rozwój oferty pakietów pobytowych i bezpośrednio wpłyną na rozwój oferty turystycznej na „Szlaku Odry”.

Bezpośrednią grupą docelową zadania będą osoby i grupy zainteresowane aktywną turystyką – są to zarówno osoby mieszkające w naszym regionie, jak i turyści z innych części Polski, a także z zagranicy. Pośrednią grupą docelową są osoby i podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze usług turystycznych, w tym producenci lokalni i rękodzielnicy. Dla nich i z nimi chcemy odpowiednio prezentować i promować ofertę turystyczną regionu.

Celem operacji jest stworzenie wspólnej oferty przez dwa podmioty świadczące usługi turystyczne na obszarze "Krainy Łęgów Odrzańskich" poprzez:

1.Uruchomienie punktu przyjaznego rowerzystom, który obejmuje:

  • utwardzenie działki
  • zakup przyczepy do przewozu rowerów;
  • zakup stacji ładowania rowerów elektrycznych;
  • montaż wiaty rekreacyjnej.

Zakres realizowany przez Meander Jarosław Paczkowski

oraz

2.Zagospodarowanie sadu, w ramach którego wykonano:

  • zakup zestawu ogrodowego (sauna,balia),
  • budowę stawu.
  • Zakres realizowany przez Pokoje Gościnne „W sadzie” Krzysztof Postoł. Kwota dofinansowania na operację to 100 tys. zł

Plakat Kraina Łęgów Odrzańskich

Certyfikat KŁO

Pokoje Gościnne “W sadzie” Krzysztof Postoł w edycji na 2022 rok w kategorii usługa noclegowa uzyskały certyfikat znaku jakości Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca.

CERTYFIKACJA KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA EDYCJA 2022 – celem znaku i systemu jest wspieranie produktów i usług lokalnych, lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników, twórców i usługodawców, a także organizatorów wydarzeń istotnych dla regionu oraz budowanie jasnej i silnej marki regionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Znak jest gwarantem jakości i związku z Regionem KŁO. Lista certyfikowanych podmiotów dostęna jest na stronie: https://lgdodra.pl/lista-podmiotow/